Početna

TANJIRAČA KOMERC DOO
Poljoprivredna mehanizacija – poljoprivredne mašine

Naša firma je specijalizovana za proizvodnju širokozahvatnih mašina za velike posede i traktore velike radne snage do 600 KS.

Osnovna delatnost preduzeća je proizvodnja poljoprivrednih mašina (tanjirače, setvospremači, teške drljače, kembridž i glatki valjci), trgovina na veliko i malo, kao i pružanje bagerskih usluga iskopa i odvoza materijala.

U vlastitom objektu obavljamo trgovinu na veliko i malo u ulici Vuka Karadžića 313, 21233 Čenej,  gde se nalazi sedište i proizvodne hale preduzeća.

Preduzeće za obavljanje navedenih poslovnih aktivnosti koristi vlastitu opremu, vozila i objekte.

Poljoprivredne mašine:

Tanjirače

Proizvodimo vučene i nošene tanjirače, radnog zahvata od 2.2m do 9m.

Setvospremači

Setvospremači se koriste za predsetvenu pripremu zemljišta. Izrađuju se u rasponu od 2 do 12 metara sa duplim paker valjcima. Paker valjci se izrauju od čeličnih flahova, što omogućava fino sitnjenje zamljišta.

Drljače

Teške drljace koriste se za predsetvenu pripremu zemljišta. Izrauju se u rasponu od 2 do 12 metara sa duplim rotorima, koji se izrauju od celicnih ahova. Prednja daska, klinovi 20×20 x250; 25x25x280; 30x30x320 mm.

Kembridž valjci

Namenjeni su za usitnjavanje, ravnanje i zatvaranje zemlje pre setve i za razbijanje pokorice. Izrađuju se kao jednodelni i trodelni, hidraulično sklapanje za RZ preko 3 m. Izrađuju se kao nošeni i vučni sa mehaničkim i hidrauličnim sklapanjem. Radni zahvat od 2.1 m do 12.0 m.

Glatki valjci

Namenjeni su za valjanje pre i posle setve i posle prihrane strnog žita. Izrađuju se kao jednodelni i trodelni, vučni i nošeni, sa mehaničkim i hidrosklapanjem. RZ OD 2.1 m – do 12 .0 m.

Germinatori

Namena germinatora je za predsetvenu pripremu soje i šecerne repe. Radnog zahvata: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 12 m.

Podrivači

Podrivači mogu biti nošeni i vučni, sa rotorima, tanjiračom i ugaonim tanjirima. Radne dubine od 30 do 90 cm.